บริษัท โซล่าเซลล์และพลังงานทดแทน (ประเทศไทย) จำกัด   (พิษณุโลก)


โทร. 091-0733070 

ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์   08.00 น. – 17.30 น. เสาร์ 08.00 น. – 15.00 น. 

หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตกฤษ์

E-mail : solarcell.th.pl@gmail.com

444 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000