โซล่าเซลล์ไทยแลนด์ | บริษัท โซล่าเซลล์ และพลังงานทดแทน (ประเทศไทย ) จำกัด   091-0733070