เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้นำด้านไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟถนนโซล่าเซลล์ บริการงานโซล่าเซลล์ ครบวงจร .

ติดต่อเรา
Contact

&444/11 ถ.สีหราชเดโชชัย อ.เมือง จ.พิษณุโลก ,
65000

 095-364-1871, 061-028-1928

  pichai_solarcellthailand@outlook.com

Shop

ไฟถนนโซล่าเซลล์ 30 W

0.00฿

ไฟถนนโซล่าเซลล์ 30 W โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น mini draco 30 วัตต์ (ชิปหลอด LED NICHIA) ติดต่อสอบถามสายตรง 095-364-1871, 061-028-1928

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30 วัตต์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30 วัตต์ โคมไฟถนน LED ขนาด 30 วัตต์ มีรายละเอียดดังนี้

1. โคมไฟถนน LED ที่เสนอ สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง DC

2. โคมไฟถนน LED ที่เสนอ มีขนาดกำลังไฟรวมอยู่ในช่วง 30 วัตต์ โดยมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ±๑๐%

3. โคมไฟถนน LED ที่เสนอ มีค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 5,1๐๐ ลูเมน

4. โคมไฟถนน LED มีประสิทธิผลการส่องสว่าง (Efficacy) ของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลูเมนต่อวัตต์

5. โคมไฟถนน LED มีค่าอุณหภูมิแสงสี (color temperature, CCT) ที่อยู่ในช่วง ๖,๕๐๐K โดยมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ±๕๐๐K

6. โคมไฟถนน LED มีค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index, CRI) ไม่น้อยกว่า ๗๐

7. โคมไฟถนน LED มีมุมกระจายแสงกว้างไม่น้อยกว่า 70 องศา

8. โคมไฟถนน LED ที่เสนอ ต้องมีผลการทดสอบผ่านตามข้อกำหนดที่ระบุในข้อ ๑) ถึง ๗) โดยผู้เสนอจะต้องแนบเอกสารผลทดสอบตามมาตรฐาน IES-LM-๗๙ จากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๔๘ (ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕)

9. โคมไฟถนน LED ที่เสนอ จะต้องใช้ชิปหลอด LED ที่มีคุณภาพสูง โดยผลิตจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA หรือเทียบเท่า พร้อมแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ ของโรงงานที่ผลิตชิปหลอด LED ที่มีการนำมาใช้กับโคมไฟ LED ที่ได้เสนอมานี้

10. ชิปหลอด LED ที่ใช้กับดวงโคมไฟถนน LED ที่เสนอ ให้ความสามารถที่ระดับการส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า ๗๐% (L๗๐) ที่อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง ตามมาตรฐาน IES LM-๘๐ & TM-๒๑ จากผู้ผลิตเม็ดชิปหลอด LED

11. โคมไฟถนน LED ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม มีการระบายความร้อนของตัวโคมเป็นแบบ Passive Cooling

12. โคมไฟถนน LED จะต้องเหมาะสาหรับติดตั้งกับเสาไฟหรือกิ่งเสาไฟทั่วไปที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายกิ่งเสาประมาณ ๖๐ มิลลิเมตร

13. โคมไฟถนน LED สามารถทนการกัดกร่อน มีความแข็งแรง และสามารถติดตั้งเข้ากับปลายเสาไฟถนนได้เหมาะสม มั่นคง ไม่หลุดหลวมง่าย

14. โคมไฟถนน LED ที่เสนอ สามารถรองรับใช้ร่วมกับโซลาร์ชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ โดยสามารถปรับหรี่เพิ่ม-ลดระดับความสว่างได้

15. โคมไฟถนน LED ที่เสนอ มีระบบสายไฟแบบ PV1-F พร้อมข้อต่อกันน้ำ MC4 IP67 สำหรับการบำรุงดูแลรักษาโคมไฟในอนาคต

16. โคมไฟ LED ที่เสนอ ต้องมีการรับรองการรับประกันได้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑2๐ วัตต์ (Wp) มีรายละเอียดดังนี้

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono หรือ Poly Crystalline silicon มีพิกัดกำลังไฟฟ้า Output สูงสุดไม่น้อยกว่า 120 Wp เมื่อทดสอบที่สภาวะ STC (Standard Test Condition; STC Pmpp) ที่ (Irradiance Condition) 1,000 w/m2 อุณหภูมิโดยรอบ 25°C และที่ค่า Air mass ๑.๕ เป็นยี่ห้อ รุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1843-2553 และมอก. 2580 เล่ม 2-2555 โดยมีเอกสารการได้รับรองมาตรฐานจาก สมอ. ประกอบการพิจารณา

2. กรอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องเป็น Anodized aluminum alloy หรือเป็นวัสดุที่ดีกว่าสามารถป้องกันการเกิดสนิมและมีความแข็งแรง โดยมีความสูงของเฟรมไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตรและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC ๖๑๗01 ว่าด้วยเรื่อง Salt mist Corrosion Testing of Photovoltaic (PV)

3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานIEC 62716 ว่าด้วยเรื่อง Ammonia Corrosion Testing of Photovoltaic (PV)

4. ด้านหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ต้องปิดทับด้วยกระจกนิรภัย (LOW IRON TEMPERED GLASS) คุณสมบัติของกระจกต้องมีความแข็งแกร่งทนทานต่อการกระแทกและมีประสิทธิภาพในการส่งผ่านแสง
5. ค่า Power Tolerance 0,+5W

6. กล่องต่อสายไฟหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำจากวัสดุที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม แยกการต่อเป็นบวกลบ เพื่อความปลอดภัยด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งกล่องรวมสายไฟ (Junction Box) โดยสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ และมีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP65

7. ค่า Maximum System Voltage ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ไม่น้อยกว่า 1,000VDC

8. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 90% ภายใน 12ปี และรับประกันกำลังการผลิตไฟฟ้าจะต้องไม่น้อยกว่า80% ภายใน 25ปี และแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิต

9. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ต้องผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001,ISO14001และ OHSAS18001 ในกิจการขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตามสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO

10. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมี Third Party Insurance และแนบเอกสารการรับประกันจาก บริษัทประกันภัยประกอบด้วย และเอกสารคุ้มครองวงเงินประกอบการพิจารณา

11. ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

12. แผงโซล่าเซลล์ต้องได้รับการรับรองจากบริษัทกำจัดขยะในไทย ว่าสามารถนำไป Recycle ได้ 100% โดยที่แผงจะไม่เกิดเป็นภาวะมลพิษให้กับหน่วยงาน โดยแสดงการรับรองบนฉลากในแผงโซล่าเซลล์ พร้อมแนบเอกสารประกอบ และต้องเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการคัด13. แยกและกำจัดขยะโดยตรง โดยมีเอกสารประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015

14. แผงเซลล์ต้องมีแทบบันทึกข้อมูล RFID เพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลประสิทธิ์ภาพแผงในอนาคต

ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ (Solar Charger Controller) มีรายละเอียดดังนี้

1. ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ ต้องมีระบบการทำงานเป็นแบบ PWM หรือ MPPT เพื่อใช้ในการชาร์จพลังงานให้กับแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ สามารถใช้งานกับระบบของแบตเตอรี่ที่มีขนาดแรงดันไฟ ๑๒ โวลต์ (V) หรือ ระบบแบตเตอรี่ ๒๔ โวลต์ (V) โดยมีการเลือกใช้โดยอัตโนมัติ

3. ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ สามารถรองรับการทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ประเภท ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4)

4. ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดสำหรับการประจุไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมแปร์ (A)

5. ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ สามารถรองรับการทำงานร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์ ที่เหมาะสมกับระบบได้

6. ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ สามารถปรับความช้า-เร็วในการสั่งเปิด-ปิดโคมไฟ LED ได้ จากการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์

7. ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ มีเซนเซอร์เพื่อตรวจจับอุณหภูมิรอบข้างหรืออุณหภูมิภายในตู้เก็บอุปกรณ์

8. ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ มีหลอดไฟ LED สำหรับแสดงสถานภาพการทำงานหรือการเชื่อมต่อกับ ระบบแผงโซลาร์เซลล์, ระบบแบตเตอรี่ และ ระบบโหลด (Load หรือชุดโคมไฟ LED)

9. ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ มีระบบป้องกันการต่อสายไฟผิดขั้ว รวมทั้งระบบป้องกันการชาร์จพลังงานและการใช้พลังงานเกินระบบ (Over Charge และ Over Discharge)

10. ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ สามารถรองรับการจ่ายพลังงานให้กับโคมไฟ LED ที่เสนอได้ โดยผ่านชุดวงจร LED Driver ที่อยู่ในชุดควบคุมประจุไฟฟ้าโซลาร์ชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์

11. ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ สามารถตั้งค่าควบคุมปรับหรี่เพิ่ม-ลดความสว่างให้กับโคมไฟ LED เป็นช่วงเวลาได้อย่างน้อย ๓ ช่วง เพื่อควบคุมการใช้พลังงานในระบบให้สามารถใช้งานได้เพียงพอและเหมาะสมกับระบบ อีกทั้งช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน

12. ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ สามารถควบคุมการทำงาน และอ่านค่าสถานะต่างๆของระบบโซลาร์เซลล์ได้ เช่น ค่าสถานะแรงดันไฟแบตเตอรี่สูงสุด-ต่ำสุดในแต่ละวันเพื่อดูสถานะของแบตเตอรี่ เป็นต้น โดยสามารถควบคุมอ่านค่าและสั่งงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล ด้วยคลื่นแบบ RF

13. ชุดควบคุมโซลาร์ชาร์จเจอร์ โซลาร์ชาร์จเจอร์ที่เสนอ ต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ตู้ใส่แบตเตอรี่และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวตู้ เป็นกล่องเหล็กพับขึ้นรูปเพื่อใช้บรรจุแบตเตอรี่และอุปกรณ์ พร้อมพ่นสีในแบบ Powder Coat ที่สามารถกันสนิมได้ และสามารถติดตั้งใช้งานภายนอกอาคาร พร้อมทั้งสามารถกันน้ำกันฝนได้ดี

2. ตัวตู้ มีใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร

3. ตัวตู้ มีระบบการเชื่อมด้วยระบบ CO2 เพื่อทำให้มีความแข็งแรงทนทาน

4. ตัวตู้ มีรูสำหรับระบายอากาศด้วยระบบแบบ Passive Cooling ทำให้สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในตู้ แล้วส่งผลให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น พร้อมทั้งภายในมีตะแกรงสำหรับป้องกันแมลงเข้า

5. ตัวตู้ มีรูสำหรับร้อยระบบสายไฟเข้าไปยังตัวเสาโดยทำให้ไม่เห็นตัวสายไฟที่ร้อยเข้าเสา

6. ตัวตู้ มีชั้นวางแบตเตอรี่ LiFePO4 ภายในตัวตู้ ที่สามารถยึดแบตเตอรี่ให้มั่นคง แข็งแรง

7. ตัวตู้ มีระบบล็อคตู้อย่างน้อย ๒ ชั้นเพื่อป้องกันการสูญหายของอุปกรณ์ภายในตู้

8. ตัวตู้ มีขาจับสำหรับติดตั้งเข้าตัวเสาไฟถนนได้แน่นหนา มั่นคง ไม่หลุดหลวมง่าย

9. ตัวตู้ ต้องถูกออกแบบให้สามารถรองรับน้ำหนักของขนาดแบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่ใช้

10. ตัวตู้ที่เสนอ ต้องมีการรับประกันโครงสร้างของตู้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ชุดสายไฟสำหรับระบบไฟถนนโซลาร์เซลล์ มีรายละเอียดดังนี้

1. ชุดสายไฟสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ เป็นชุดสายไฟฟ้ากระแสตรง DC สำหรับงานโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ ซึ่งมีสายไฟเป็นชนิด PV1-F ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๐ Sq.mm. พร้อมทั้งมีขั้วต่อสายไฟแบบ MC4 สำหรับภายนอกตู้ และข้อต่อชนิด XT60 สำหรับภายในตู้

2. ชุดสายไฟสำหรับโคมไฟถนนแอลอีดี เป็นชุดสายไฟฟ้ากระแสตรง DC สำหรับงานโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ ซึ่งมีสายไฟเป็นชนิด PV1-F ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๐ Sq.mm. พร้อมทั้งมีขั้วต่อสายไฟแบบ MC4 สำหรับภายนอกตู้ และข้อต่อชนิด XT60 สำหรับภายในตู้

3. ชุดสายไฟสำหรับแบตเตอรี่ เป็นชุดสายไฟฟ้ากระแสตรง DC สำหรับงานโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ ซึ่งมีสายไฟเป็นชนิด PV1-F ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๐ Sq.mm. พร้อมทั้งมีขั้วต่อสายไฟสำหรับสวมขั้วแบตเตอรี่ และข้อต่อชนิด XT90 สำหรับภายในตู้

4. ขั้วต่อสายไฟ (PV Connector Cable) ชนิด MC4 ที่ใช้ มีระดับมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นที่ระดับ IP๖๗ และผ่านการรับรองตามมาตรฐาน TUV

5. สายไฟ DC สำหรับงานโซลาร์เซลล์ ชนิด PV1-F ที่ใช้ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน TUV

6. ชุดสายไฟสำหรับระบบไฟถนนโซลาร์เซลล์ที่เสนอ ต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี

แบตเตอรี่ มีรายละเอียดดังนี้

1. แบตเตอรี่มีการใช้เป็นชนิดแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4) ซึ่งช่วยให้ไม่ต้องมีการบำรุงดูแลรักษาอยู่เป็นประจำ (Free Maintenance) และมีรอบอายุการใช้งานที่ยาวนาน

2. ชุดแบตเตอรี่มีขนาดแรงดันไฟที่ใช้กับระบบไฟถนนโซลาร์เซลล์ซึ่งไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ และมีขนาดความจุกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 8๐ แอมป์-ชั่วโมง (Ah)

3. ระบบแบตเตอรี่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 คืน หรือไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงโดยเปิดต่อเนื่อง เพื่อรองรับกรณีที่ไม่มีแสงอาทิตย์สำหรับการชาร์จพลังงานเข้ามา และทำให้รอบการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น

4. มีการออกแบบระบบการใช้พลังงานและการชาร์จพลังงานเพียงพอ และเหมาะสมต่อขนาดของระบบแบตเตอรี่ที่ใช้ เพื่อให้ชุดระบบแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

5. แบตเตอรี่ LiFePO4 มีรอบอายุการใช้งานไม้นอยกว่า 3,๕๐๐ รอบ จากการคำนวณระบบการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ DOD 80%

6. ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 มีการติดตั้งชุดจัดการระบบของแบตเตอรี่ (Battery Management System: BMS) สำหรับแบตเตอรี่ ๑๒V LiFePO4 4S ที่มีขนาดไม่นอยกว่า ๓๐ แอมป์ เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการในเรื่องของ การใช้พลังงานและการชาร์จพลังงานของแบตเตอรี่แต่ละเซลล์

7. ตัวชุดควบคุม BMS มีวงจรปรับความสมดุล (Balancer Circuit) ของแบตเตอรี่แต่ละเซลล์ เพื่อให้แบตเตอรี่แต่ละเซลล์มีระดับแรงดันไฟฟ้าเท่าๆกันทุกๆในเซลล์แบตเตอรี่ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนาน

8. ตัวชุดควบคุม BMS มีระบบป้องกันการชาร์จพลังงานเกิน และการใช้พลังงานเกิน (Over Charge และ Over Discharge) เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนาน

9. สามารถดูสถานะจากตัวชุดควบคุม BMS ในเรื่องของการใช้พลังงานและการชาร์จพลังงานผ่าน Application

10. สามารถอ่าน-เขียนพารามิเตอร์สำหรับการควบคุมการทำงาน เพื่อทำการปรับปรุง ปรับแต่งค่าการใช้งาน ได้อย่างเหมาะสมกับระบบโคมไฟถนน โดยสามารถอ่าน-เขียนพารามิเตอร์นี้ได้จากตัวชุดควบคุม BMS ผ่านทาง Application

11. ตัวชุดควบคุม BMS มีระบบป้องกัน เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ให้ยาวนาน

12. ตัวชุดควบคุม BMS มีระบบป้องกันแบตเตอรี่ กรณีต่อระบบผิดขั้ว

13. ชุดระบบแบตเตอรี่ที่เสนอ ต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี

14. ผู้เสนอราคาต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง

เสาไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวเสา ถูกออกมาสำหรับเพื่อใช้งานในระบบไฟถนนพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีสูงโดยรวมไม่น้อยกว่า 6 เมตร

2. ตัวเสา มีการใช้วัสดุที่ทำจากท่อเหล็กที่ขนาดท่อเหล็กมาตรฐานที่ใช้ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และมีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๒.3 มิลลิเมตร

3. ฐานตัวเสาหรือแผ่นเพลทเสา มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. * ๓๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ ซม. พร้อมทั้งมีรูนอตยึด J-Bolt ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. และมีระยะห่างรูนอต J-Bolt ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. * ๒๐ ซม. เพื่อยึดติดกับฐานรากเสาไฟถนน

4. ตัวเสา มีกิ่งโคมไฟถนนยื่นยาวออกไปจากตัว ๑.๒ เมตร ทำมุม ๑๕ องศาเทียบกับระนาบพื้น พร้อมทั้งตัวกิ่งโคมไฟถนนมีขนาดปลายสำหรับสวมโคมไฟ LED ที่ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร

5. มีชุดแขนรับแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถรองรับตามขนาดแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้ โดยชุดแขนรับแผงโซลาร์เซลล์สามารถปรับหมุนได้ ๓๖๐ องศา หรือหมุนรอบตัวเสาได้ อีกทั้งทำมุม ๑๕ องศา ±๓ องศา เพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์สามารถรองรับแสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ดี

6. ชุดเสาไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เสนอ มีการใช้เชื่อมเหล็กด้วยระบบ CO2 เพื่อให้โครงสร้างการเชื่อมต่อของชุดเสาไฟนี้ มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานกับสภาพอากาศในเมืองไทยได้ดี

7. ชุดเสาไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เสนอ มีการชุบเคลือบสังกะสีกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanize) โดยมีความหนาของพื้นผิวเคลือบตามระบบมาตรฐาน ASTM A123 เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและทนต่อสภาพอากาศในเมืองไทยได้ดี

8. ชุดเสาไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เสนอ ต้องมีการรับประกันโครงสร้างของเสาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ฐานรากรองรับเสาไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

1. ฐานรากเป็นฐานรากชนิดติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว วัสดุเป็นโลหะมีลักษณะเป็นเกลียวหมุนเจาะลงไปในพื้นดินเพื่อเป็นฐานราก มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร

2. วัสดุเป็นโลหะมีลักษณะเป็นเกลียวหมุนเจาะลงไปในพื้นดิน หรือเทียบเท่า เพื่อเป็นฐานราก

3. เป็นโลหะ SS๔๐๐ Hot Dip Galvanized มีความหนาไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ไมครอน ตามมาตรฐาน ASTA ๑๒๓ ต้องแนบผลการทดสอบความทนทานของวัสดุด้วยการพ่นเกลือ (Salt Spray Test) ต้องไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ชั่วโมง

4. มีจำนวนเกลียวในตัวไม่น้อยกว่า ๘ รอบ

5. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 68 มิลลิเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2,0๐๐ มิลลิเมตร และมีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

6. ต้องมีเอกสารแนบรายการคำนวณ แรงกด (Compression) แรงถอน (Tension) แรงผลัก (Horizontal) พร้อมวิศวกรรับรอง

7. แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น และผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัย ประกอบ

8. โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

9. ผู้เสนอราคาต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติการใช้งานของระบบ มีรายละเอียดดังนี้

1. ชุดไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๒ วันกรณีไม่มีแสงแดดหรือฝนตกติดต่อกันหลายวัน

2. สามารถให้ความใต้ดวงโคมได้ไม่น้อยกว่า 20 ลักซ์ โดยมีการติดตั้งที่ระดับความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร

3. สามารถอ่านสถานะในการใช้พลังงานและการชาร์จพลังงานของระบบได้

4. ชุดไฟถนน LED ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถปรับเพิ่ม-ลดความสว่างของแสงไฟหรือการใช้กำลังไฟฟ้าของโคมไฟ LED ได้อย่างน้อย ๔ ช่วงเวลา เพื่อออกแบบการใช้งานให้เพียงพอต่อระบบ เช่น

ช่วงที่ ๑: ชุดโคมไฟถนน LED ต้องทำงานเต็มประสิทธิภาพแสงสว่าง ๑๐๐% ตั้งแต่ช่วงแสงแดดหมด เป็นระยะเวลา ๔ ชั่วโมงติดต่อกัน เนื่องด้วยเป็นช่วงที่ถนนมีการสัญจรกันมาก

ช่วงที่ ๒: กำหนดให้ชุดโคมไฟถนน LED มีการปรับลดการใช้พลังงานของโคมไฟ LED ให้เหลือ ๓๐% ของความสว่างทั้งหมด เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๗ ชั่วโมง เพื่อประหยัดพลังงานของตัวแบตเตอรี่ ในช่วงที่ถนนมีการสัญจรน้อยลง

ช่วงที่ ๓: หรือช่วงก่อนจะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์: กำหนดให้ชุดโคมไฟถนน LED ทำงานเต็มประสิทธิภาพแสงสว่าง ๕๐% เป็นระยะเวลา ๑ ชั่วโมงก่อนเริ่มมีแสงสว่าง

5. ชุดโคมไฟถนนมีการเปิดใช้งานแสงสว่างตลอดทั้งคืน ตั้งแต่แสงแดดหมดจนถึงแสงแดดออกตอนเช้า

6. หลังการติดตั้ง ทางผู้รับจ้าง ต้องทำการวัดค่าความสว่างของแสงไฟใต้ดวงโคมไฟ ที่ติดตั้งระยะความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร แล้วสามารถให้ได้ค่าความสว่างที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลักซ์ โดยใช้เครื่องวัดแสง (Lux Meter) ที่ผ่านห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Calibrate) 7. ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕ พร้อมแนบเอกสารผลทดสอบเทียบ (Calibrate) ของเครื่องวัดแสง (Lux Meter) ที่ใช้

8. หลังการติดตั้ง ทางผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์และระบบแบตเตอรี่ ให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ๒๔ ชม. โดยทำการสุ่มทดสอบ โดยในการทดสอบให้ทำการถอดระบบสายไฟของแผงโซลาร์เซลล์ออกจากระบบ เพื่อทำการจำลองสภาพเหมือนจริง จากกรณีฝนตกติดต่อกันหรือไม่มีการชาร์จพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ไฟถนนโซล่าเซลล์ 30 W”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to top